НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2018

Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва на 18 октомври от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода.
Оттогава ежегодно през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите.
Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.
Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата.
Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.
 

Няма отклонения от нормите на водите в р. Марица при Пловдив

Ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и експерти проведоха полеви изследвания по четири показателя на водите на река Марица при Пловдив. Измерените стойности  за активна реакция – рН 7,9 и разтворен кислород 13,19 mg/l показват, че няма отклонение от определените норми.
Експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив запознаха младите еколози с необходимостта от периодичното наблюдение и резултатите за качеството на водите в реката.
Всяка година през септември и октомври в целия свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават основни показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите.

От сайта на Световната програма за мониторинг на водата


Експерти и ученици ще изследват водите на р. Марица, с което ще отбележат Световния ден на мониторинга на водата

Експерти на Басейнова дирекция  „Източнобеломорски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив и ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ ще отбележат Световния ден на мониторинга на водата, като изследват водите на р.Марица при Пловдив.
Мътност, киселинност (pH),  температура и разтворен кислород са индикаторите за качество на водите,  които ще бъдат проследени на място. Резултатите ще бъдат обобщени и публикувани на сайта на дирекцията и ще бъдат предоставени  за попълване на  световната база от данни, която се поддържа от официалния сайт на Мониторинга на водата (www.monitorwater.org).
На 18 октомври се отбелязва Световният ден за мониторинг на водата от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода.
Всяка година през  септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават основни показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите.
Идеята е в този мониторинг да участва гражданското общество, доброволци, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.