НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

2017

ЧЕСТВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ - 2 ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА

МОТО НА КАМПАНИЯТА: „ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ"

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция, а България е една от първите държави, присъединили се към нея.

В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение нашата страна е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 273 хектара. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.  
Темата на кампанията през 2017 година е "Влажните зони за намаляване риска от бедствия".

Важно е да се знае, че влажните зони предотвратяват или смекчават ефекта от наводнения върху прилежащите земеделски или урбанизирани територии, подхранват подземните води, ограничават ерозията, пречистват водите, поддържат биологичното разнообразие и предоставят множество суровини. Това е отчетено при разработването на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнение в Източнобеломорски район, в които са планирани Програми от мерки  за периода 2016-2021 година.
 
Световния ден на влажните зони ще бъде отбелязан традиционно от БДИБР чрез  информационно-образователна кампания с активното участие на ученици и студенти от Пловдивски училища и висши учебни заведения.

Повече информация за Световния ден на влажните зони можете да намерите на електронната страница на Рамсарската конвенция – www.ramsar.org и на http://www.worldwetlandsday.org/


Материали за изтегляне:
Лого на кампанията
Плакат на кампанията на български език
Комикс - празен
Комикс - попълнен на български език
Картика за оцветяване - за най-малките
Презентация на български език

 
ИНИЦИАТИВА ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ 2017:

 

БДИБР отвори вратите си за ученици от пловдивски основни училища на Световния ден на влажните зони


Експерти от БДИБР с радост посрещнахаученици от 5 до 7 клас от пловдивски училища в Информационния си център. На учениците бяха изнесени две презентации, представящи възможните взаимовръзки между влажните зони и бедствията.

Децата впрегнаха въображенията си и попълниха предоставените комикси.