НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Банкова сметкa и такси

Банкова сметка

IBAN: BG71UNCR70003119330806
Bank Code: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк, клон Пловдив
 
Образец на платежно нареждане за плащане от/към бюджета по дадено указание на БНБ /Такси, Наказателни постановления и др./

За улеснение на всички титуляри на издадени разрешителни по Закона за водите, БД ИБР – Пловдив изготви примерен образец на платежно нареждане за плащане към бюджета на дължими такси по чл. 194 от ЗВ. Може да го ползвате при попълване на съответното платежно нареждане.
  ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г., Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011