НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ

Срокът за подаване на декларации е до 31 януари, а за заплащане на таксите до 15 февруари 2023 година

04.01.2023 г.
Важно!!!   Срокът за подаване на декларации по чл. 194б от Закона за водите е до 31 януари 2023 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси за използваното водно количество през 2022 г.
повече»

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

22.12.2022 г.

На основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).

Достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка тук.
повече»

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

15.12.2022 г.

Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район“ обявява за консултации с обществеността и заинтересованите страни проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление на водите за периода 2022 – 2027 г. Проектът на плана е публикуван на 15 декември 2022 г. тук. Срокът за консултации и представяне на писмени становища и коментари е 10 септември 2023 г.
повече»

Класирани проекти в XIV-то издание на Националния ученически конкурс "Посланици на здравето"

28.11.2022 г.

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”


Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.
повече»

Срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022 г.

18.10.2022 г.
Важно!!!

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.),

до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.)
повече»

2022 година - Европейска година на младежта

23.09.2022 г.


Министерство на младежта и спорта обявява покана за номиниране на младежки доброволчески инициативи
 
2022 година e Европейска година на младежта!

 
Една от приоритетните области, в които Министерството на младежта и спорта ще работи, е „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега!“ За тази цел ще бъде разработена и публикувана Бяла книга за младежко доброволчество.
повече»

МОСВ кани заинтересованите страни да се включат в отбелязването на Европейска седмица на мобилността 2022

20.09.2022 г.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се включва в ежегодно провежданата кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“. Темата през 2022 г. е „По-добри връзки“. Традиционно седмицата се провежда от 16 до 22 септември.
повече»

Два сигнала в района на град Рудозем провериха през почивните дни екоексперти и полиция

19.09.2022 г.
Експерти от РИОСВ – Смолян, Басейновa дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, Регионална лаборатория – Смолян и РУ Мадан провериха два сигнала за замърсяване на река Арда и река Елховска в района на град Рудозем през почивните дни.  
 
повече»

Скъсана дига на река Стряма при село Калековец е препълнила каналите на "Напоителни системи", последвана от приливната вълна в село Трилистник

03.09.2022 г.
Скъсана дига на река Стряма при село Калековец е препълнила каналите на "Напоителни системи", последвана от приливната вълна в село Трилистник

Това стана ясно след като Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Васил Узунов заедно с експерти от дирекция „Контрол“ обходиха днес участъка от река Стряма между селата Калековец и Маноле. Информацията за очакваната приливна вълна беше получена вчера от НИМХ и незабавно бяха предупреди кметовете на всички населени места.
 
повече»

Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в момента обхождат територии около река Стряма

02.09.2022 г.
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в момента обхождат територии около река Стряма
Експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в момента обхождат територии около река Стряма. Дирекцията следи нивата на реките в Източнобеломорския район, както чрез системите за ранно предупреждение, така и чрез контакт с Националния институт по метеорология и хидрология.
Заради продължаващите валежи, нивото на река Стряма при моста на с. Баня в момента се покачва.
На други места в Източнобеломорския район няма данни за наводнения в следствие на придошли води от реки. По данни от системата за ранно предупреждение за водосбора на реките Марица и Тунджа нивата на реките( с изключение на река Стряма) са под праговете за тревога, като не се очаква да бъдат достигнати и след валежите през предстоящите дни.
повече»

Заместник- министър Петър Димитров и директорът на БДИБР Васил Узунов обходиха днес привечер участъци от река Стряма, която преля от коритото си

02.09.2022 г.
Заместник- министърът на околната среда и водите Петър Димитров и директорът на Басейнова дирекция -„Източнобеломорски район“ Васил Узунов обходиха днес привечер участъци от река Стряма, която преля от коритото си.
повече»

Младежки воден парламент провежда десетото си еко училище в Плевен

05.08.2022 г.

Събитието се организира с подкрепата на Министерството на околната среда и водите, община Долна Митрополия и четирите басейнови дирекции.
Ученици от 10 еко клуба, част от Младежки воден парламент, се събират в Плевен, за да проведат десетото лятно екологично училище. Темата на юбилейното издание е ,,Вдъхновение от р. Дунав“ и ще се проведе в периода 08 - 12 август.
повече»

Басейнова дирекция – Пловдив спира процедурите за сондаж № 8 на находище „Павел баня“

04.08.2022 г.
Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) издаде 3 бр. решения за спиране на открити производства по издаване на нови и изменение на действащи разрешителни за водовземане от минерална вода от сондаж № 8, част от находище „Павел баня“, представляващо изключителна държавна собственост.
повече»

Басейнова дирекция – Пловдив извърши допълнителни проверки по сигналите за умряла риба в яз. Студен кладенец

12.07.2022 г.
Във връзка с постъпили сигнали от граждани, неправителствени организации и институции за наличие на мъртва риба в акваторията на язовир Студен кладенец и по течението на р. Върбица Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БД ИБР) извърши две допълнителни проверки.
повече»