НАЧАЛО

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

Предварителни обявления

Заглавие на поръчките:

  • „Разработване на информационна система за Плановете за управление на риска от наводнения”;
     
  • „Разработване на проект на Програма от мерки за Източнобеломорски район в съответствие с чл.146к от Закона за водите” 
     
  • „Изготвяне на екологична оценка на проекта на Плана за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район”
Обявление за предварителна информация 5 Mb (rar) свали

Заглавие на поръчката:

"Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Източнобеломорски район на басейново управление на водите"
Обявление за предварителна информация 4 Mb (PDF) свали