НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурен телефон:
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Консултации по Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление 2022 - 2027 г.

20.04.2023 г.

На основание чл.146т, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 146р, ал. 1, т. 3 и чл.146с, ал. 1, т. 2, от Закона за водите, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ обявява на обществеността за консултации и писмени становища Проект на План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН).
 
Разработеният ПУРН надгражда постигнатото в първия цикъл от прилагането на Директивата за наводненията (ДН) и подобрява подхода за управление на риска от наводнение в България.
По време на неговото действие, знанията и разбирането за риска от наводнения ще продължат да се променят и усъвършенстват с появата на нова информация и развитието на нови технологии.
 
Проектът е публикуван на 15 декември 2022 г. на интернет страницата на дирекцията.
 
Становища, забележки, препоръки и коментари по публикувания проект на План за управление на риска от наводнения могат да бъдат изпращани на адрес: ул. „Янко Сакъзов“ 35, п.к.307, както и на e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg .
 
В периода на консултации са планирани срещи със заинтересованите страни, както следва:
 
- 19 април 2023 г. - среща на национално ниво;
- 21 април 2023 г. - среща за представяне на използваните подходи и методики при съставянето на Програмата от мерки за ИБР;

- 10 май 2023 г. за поречието на р. Арда;
- 11 май 2023 г. за долното поречие на р. Марица;
- 30 май 2023 г. за средно поречие на р. Марица;
- 31 май 2023 г. за горното поречие на река Марица;
- 01 юни 2023 г. за поречието на река Тунджа.
 
 
Всяко заинтересовано лице, което проявява интерес за участие в срещите, следва да изпрати заявка на следната електронна поща consult_earbd@abv.bg, с цел осигуряване на достъп до събитието.
 
Срещите по поречия ще се провеждат он-лайн чрез платформата Zoom.
 
 
Крайният срок за представяне на становища по проекта е 10 септември 2023 г.   
 
Разчитаме на Вашето активно участие!