НОВИНИ

Зелен телефон

Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.

Дежурни телефони:
032 621 552
0885 166 044
 

Сигнали за корупция:

Начини на заплащане


Банкова сметка:
IBAN: BG71UNCR70003119330806
BIC: UNCRBGSF
Банка УниКредит Булбанк
           клон Пловдив

Работно време

От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване

Анкетна карта

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg

Администрация

ISO9001

НОВИНИ виж всички »

Басейнова дирекция опровергава твърденията в статия на plovdiv24.bg

17.06.2022 г.
Във връзка с публикувана статия на 16.06.2022 г. от електронното издание plovdiv24.bg със заглавие „Пловдив пропищя от шефа на Басейнова дирекция“ желаем да изразим категоричното си несъгласие с така изразените твърдения.

За периода 1 февруари – 15 юни 2022 г. експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) са изготвили 5 069 бр. документи - разрешителни, решения по Глава четвърта от Закона за водите, становища за допустимост на инвестиционни предложения, както и други становища и писма, свързани с дейността на дирекцията. Това означава, че всеки работен ден служителите в дирекцията са изготвили средно по 55 бр. документи.

На следващо място, следва да се отчете, че броят на постъпилите процедури, които се разглеждат от експертите, се увеличава значително през последните три години – за 2019 г. това са 11 175, за 2020 г. – 21 580 и през 2021 г. – 23 647 преписки, т.е. е налице увеличение от над 2 пъти за кратък период от време.

Политика на дирекцията е своевременно да се проверяват всички сигнали, независимо как са постъпили – по електронна поща, с писма или на „Зелен телефон“, като при констатиране на нарушения се започват административнонаказателни производства и се сезират други компетентни органи.

След встъпването на Георги Велев като директор на БД ИБР са предприети действия за назначаване на служители, които да заемат свободните щатни бройки. Както може да се провери на интернет страницата на институцията в раздел „Конкурси“, от началото на февруари са обявени 6 бр. конкурси и в момента се провежда още 1 бр. конкурс за служител в дирекция „Контрол“ в изнесено работно място – Смолян.

Основен принцип при работата на БД ИБР е стриктно спазване на нормативни изисквания, така че всички инвеститори да бъдат равнопоставени пред закона.

Останалите набедявания, направени в статията, включително че работата е парализирана вследствие на обтегнати отношения между директора и служителите, също не отговарят на истината.